www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30  ประจำปี  2558   ในหัวข้อ  “อนาคต  ออกแบบได้”  (Image of the Future) และดำเนินการตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี  เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น  665 ผลงาน

 

          นายประเสริฐ สลิลอำไพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 30 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในงานศิลปะมีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับสังคม และครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากที่ ปตท.จัดประกวดศิลปกรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทำให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีน้องในวงการใหม่ๆ ที่สนใจงานศิลปะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตจะมีผลงานดีๆ ออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

 

          "ถึงแม้ว่า ปตท. จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโดยตรง แต่ ปตท. ก็เห็นความสำคัญและไม่ละเลยที่จะดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะศิลปะไม่เพียงแต่ดูแลสังคมให้มีความสงบสุขเท่านั้น แต่ศิลปะยังนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การมีสติ ต่อยอดไปถึงการมีปัญญา สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาสู่สาธารณะชนต่อไป และถ้าเรามีปัญญาหรือนำสติมาก็จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับประเทศต่อไปได้"

 

 

            สำหรับผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30  ประจำปี  2558   ในหัวข้อ  “อนาคต  ออกแบบได้”  เป็นดังนี้ 

 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

                        รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  200,000  บาท   

                                    ได้แก่ นายสันติ สีดาราช   ผลงาน พื้นฐานของชีวิต

 

                        รางวัลดีเด่น 5  รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท   ได้แก่

 1. นายธวัชชัย สาริสุทธิ์                          ผลงาน  การก่อตัวของความสุข 2 
 2. นางสาวนูรียา วาจิ                              ผลงาน   เหตุการณ์นั้น...ฉันรู้สึก 2
 3. นายประวีณ เปียงชมพู                        ผลงาน   พื้นที่สภาวะแห่งความสุขสงบ (sanctuary inside the soul)
 4. นายพรสวรรค์ นนทะภา                      ผลงาน  วิถีที่พอเพียงแห่งเมืองอนาคต 1
 5. นายศุภรัตน์ เลยไชสง                        ผลงาน  บิน บิน บิน บิน บิน

 

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 9 ปี

                        รางวัลยอดเยี่ยม  1 รางวัล 10,000 บาท  

                                    ได้แก่  เด็กชายธีรวัช ขันธพงษ์   ผลงาน นั่งร้านสีขาว

 

                        รางวัลดีเด่น 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท ได้แก่

 1. เด็กหญิงเกสรา เชาว์วรวิญญู             ผลงาน  ร่วมมือ รวมพลัง เพื่ออนาคต  (Together for the Future)  
 2. เด็กหญิงณัฏฐา แก้วกำกง                 ผลงาน   โลกแห่งความสุข
 3. เด็กหญิงพิมมาดา อิทธิกรเมธา          ผลงาน  หมู่บ้านต้นไม้
 4. เด็กหญิงวศินี เม้ยขันหมาก               ผลงาน  จอดรถยนต์เป็นจักยาน
 5. เด็กชายอาชิตะ แก้วกำกง                 ผลงาน   โลกอนาคตของผม

กลุ่มอายุ 9-13 ปี

                        รางวัลยอดเยี่ยม 1  รางวัล 15,000 บาท

                                    ได้แก่  เด็กชายพชร ฉ่ำเจริญ  ผลงาน หุ่นยนต์ใจเพชร 3

                             

                        รางวัลดีเด่น 5  รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่

 1. เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย       ผลงาน   อนาคตออกแบบได้                   
 2. เด็กหญิงกมลเนตร คำกลอง                ผลงาน   ความรู้นำสู่อนาคต
 3. เด็กหญิงจันทกานต์ จันทรโกมล          ผลงาน  อนาคตไทย   
 4. เด็กหญิงวิกาวี รัตตมณี                      ผลงาน  มหันตภัยไฟป่า
 5. เด็กชายศุภวิช มาลัย                          ผลงาน   ป่าในเมือง

 

กลุ่มอายุ 14-18 ปี

                        รางวัลยอดเยี่ยม  1  รางวัล 20,000 บาท  

                                    ได้แก่ นางสาวชนินาถ เชื้อหอม   ผลงาน รากฐานของอนาคต

 

                        รางวัลดีเด่น  5  รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท ได้แก่

 1. นายเกียรติศักดิ์ ดวงบุบผา         ผลงาน ปลูกฝังความคิด พัฒนาชีวิต พัฒนาโลกสู่ อนาคตยั่งยืน
 2. นายทิวทัศน์ คะนะมะ                ผลงาน การศึกษาในชนบท
 3. นายวรุฒม์ ผ่องภักต์                 ผลงาน ปัจจุบันกำหนดอนาคต
 4. นายศิริโรจน์ โคตรวงษา           ผลงาน ธรรมชาติคู่อนาคต
 5. นายศิริวัฒน์ ศรีขว่าง                ผลงาน ปู่ตา ณ โคกสำโรง ลพบุรี

 

           ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถดูผลการตัดสินการประกวดได้ที่หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  และที่เว็บไซต์ www.pttplc.com ได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  2558  โดยผลงานที่ชนะการประกวดและผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบนั้นจะเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่    6 – 25 กรกฎาคม2558  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ

ปตท. – มจธ. ลงนามหนุน “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กลุ่ม ปตท. จับมือเปิดให้บริการ “ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมครบวงจร”
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 1-5 มิ.ย. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 8-12 มิ.ย. 58
คลัง ปตท.รับพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 19 ปีซ้อน
ปตท. - กรมป่าไม้ - ม.เกษตรศาสตร์ - ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า สานพลัง “ปลูกต้นไม้” เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 28 ก.ย. –2 ต.ค. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 5-9 ต.ค. 58 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)