www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

       ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็กกับ กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสานพระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” ส่งมอบความรู้คู่ความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. วิภาวดีรังสิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ประทับใจและซึมซับน้อมนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


        14 มกราคม 2560 - นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กลุ่ม ปตท.ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสาน พระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ การเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพลังในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริง”


        การจัดงานวันเด็กกลุ่ม ปตท. ในปีนี้ มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการ “ท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา” ทั้งยังให้น้องๆเพลิดเพลินไปกับเกม รวมถึงกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย


        กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กในวันนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากที่ ปตท. แห่งนี้แล้ว กลุ่ม ปตท. ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ รวมถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติม


ปตท. เตรียมความพร้อมเอ็นจีวีรองรับแหล่งก๊าซฯ ภาคใต้หยุดซ่อมบำรุงปลายเดือนสิงหาคม 2559
ปตท. มอบประกาศนียบัตรพนักงานสถานีบริการเอ็นจีวี ทำความดีให้กับสังคม
ปตท. แจงแนวทางการจัดการคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ
ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพข่าว : ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการ ปตท. รับ 2 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค Café Amazon นำร่องลดปริมาณน้ำตาลบรรจุซองเหลือ 4 กรัม สนองนโยบายกรมอนามัย