www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

        นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ประกาศปรับลดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี 0.08 บาทต่อกิโลกรัม ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติของเดือนมิถุนายนที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ณ สถานีบริการฯ อยู่ที่ 12.55 บาทต่อกิโลกรัม (สำหรับสถานีบริการฯ ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก เป็นราคารวมภาษี มูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป

 

       ทั้งนี้การปรับราคาก๊าซเอ็นจีวี เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่กำหนดให้ราคาเอ็นจีวีลอยตัวตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งทำให้ราคาขายก๊าซเอ็นจีวีมีทั้งปรับราคาฯขึ้นหรือลดราคาฯตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน

ปตท. ตัดสินผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด "อนาคต ออกแบบได้"
ปตท. เตรียมแผนสำรองพลังงานรับแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ปิดซ่อมบำรุง 12 วัน
ปตท. แจงแนวทางการจัดการคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ
ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสริมสร้างสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
ปตท. – มจธ. ลงนามหนุน “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา