www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

      จัดหาเชื้อเพลิงสำหรับภาคผลิตไฟฟ้า จัดสรรก๊าซเอ็นจีวีบรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้รถฯ พร้อมตั้งทีมติดตามสถานการณ์ประจำวันรายงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาแหล่งก๊าซฯ ปิดซ่อมบำรุง

 

      นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) จะทำการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ประจำปีเป็นระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2559 เพื่อรักษาความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ ตามสัญญา ส่งผลให้ปริมาณ ก๊าซธรรมชาติในระบบขาดหายไปประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แบ่งเป็นส่วนที่จัดส่งเข้าสู่ระบบท่อก๊าซฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกในปริมาณ 190 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่วนที่จัดส่งไปเป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกับโรงไฟฟ้าจะนะ และสถานีจ่ายก๊าซเอ็นจีวีหลักจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะจำเป็นต้องหยุดใช้ก๊าซฯ และกระทบต่อปริมาณก๊าซเอ็นจีวีในสถานีบริการฯ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา โดย ปตท. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ การจัดหา ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นและก๊าซธรรมชาติเหลว พร้อมทั้งเตรียมขนส่งก๊าซเอ็นจีวีจากสถานีหลักอื่นๆ มาบรรเทาสถานการณ์ และด้วยแผนบริหารจัดการดังกล่าว ทำให้ปริมาณก๊าซฯ ในฝั่งตะวันออกของประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบ

ปตท. ได้วางแผนบริหารจัดการพลังงานร่วมกับ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยจะมีการเตรียมน้ำมันสำรอง ณ โรงไฟฟ้าจะนะและโรงไฟฟ้ากระบี่ให้เพียงพอตลอดช่วงการทำงานของผู้ผลิตก๊าซฯ และ ปตท. ได้ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตก๊าซฯ รายอื่นๆ ให้หลีกเลี่ยงการทำงานที่มีผลกระทบต่อการจ่ายก๊าซฯ โดยผู้ผลิตก๊าซฯ แจ้งว่าภายหลังการหยุดผลิตข้างต้น จะทยอยเพิ่มกำลังการผลิต คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 วัน การผลิตจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนกันยายน ทั้งนี้ จากการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทราบว่า โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 จะหยุดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559 จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบจากการทยอยเพิ่มกำลังการผลิตแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปตท. ยังได้เตรียมเดินสายสื่อความกับผู้บริหารสถานีบริการเอ็นจีวี หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อขอความร่วมมือปรับแผนการใช้พลังงานในสถานการณ์ดังกล่าว

กลุ่ม ปตท. จับมือเปิดให้บริการ “ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมครบวงจร”
ปตท. – มศว. – มก. ร่วมลงนามโครงการต้นแบบ Social Enterprise ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งขุมชน
ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว
กลุ่ม ปตท. ราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามความร่วมมือลงทุนด้านพลังงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมอ. หนุนกิจการของวิสาหิจชุมชน ที่ได้รับ มผช.‏
ปตท. เตรียมแผนสำรองพลังงานรับแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ปิดซ่อมบำรุง 12 วัน