www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

        “สานต่อที่พ่อทำ...คุ้งบางกะเจ้ารวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก” นำร่องกิจกรรมการเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

 

        วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)   นับเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง ญศิลป์ ตรีุกรรมพืชืองสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จัดกิจกรรม “สานต่อที่พ่อทำ...คุ้งบางกะเจ้ารวมใจ ปลูกต้นไม้แบ่งปันโลก” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ต.ทรงคนอง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประเทศ ภายในพื้นที่แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  

 

 

        “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในโอกาสวันสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 4 องค์กร ได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ร่วมกันด้วย” นายประเสริฐ กล่าว

 

 

        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” พร้อมมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ  ต้นไม้กู้โลก ต้นไม้ของฉัน แบ่งปันคุ้งบางกะเจ้า หมอไม้ใจดี...มีของแบ่งปัน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากร ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

        อนึ่ง  ปตท. กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ-ชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ตามแผนงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้าของ ปตท. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

 

 

ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สินให้แก่รัฐตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว
ปตท. มอบประกาศนียบัตรพนักงานสถานีบริการเอ็นจีวี ทำความดีให้กับสังคม
สมอ. หนุนกิจการของวิสาหิจชุมชน ที่ได้รับ มผช.‏
คลัง ปตท.รับพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 19 ปีซ้อน
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสริมสร้างสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
กลุ่ม ปตท. ราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามความร่วมมือลงทุนด้านพลังงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้